Testvériskolai kapcsolatok

ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium és Kollégium, Budapest

Iskolánk egyik legfontosabb cserekapcsolata a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Apáczai Csere János Gyakorlógimnáziumával alakult ki. A kapcsolatfelvételre már 1991-ben sor került, amikor a kolozsvári iskola még nem viselte a híres erdélyi pedagógus nevét. A kapcsolat kezdeményezője a kolozsvári Apáczai Líceum igazgatónője, Szilágyi Júlia tanárnő volt, és kezdeményezésével teljes mértékben egyetértett a budapesti Apáczai Gimnázium igazgatója, Pfeiffer Ádám is. A kapcsolat-felvételi megállapodást 1992 tavaszán írták alá, melyben megnevezték a cserekapcsolat célját: személyes kapcsolatok kialakítása a két iskola diákjai és tanárai között, egymás kultúrájának megismerése, valamint a magyar nyelv ápolása.

A két intézmény által aláírt együttműködés értelmében 1992. április 9-14. között 40 kolozsvári diák látogatott Budapestre. A budapestiek pedig már júniusban viszonozták a látogatást. A következő cserediák-kapcsolatok hasonló forgatókönyvet követtek: a kolozsvári diákok látogatását nemsokára viszonozták budapesti társaik, és mindkét fél lázasan igyekezett túltenni egymás vendégszeretetén. Ezeknek a kapcsolatoknak köszönhetően a kolozsvári és budapesti apáczais diákok, tanárok megismerhették egymást, és felejthetetlen élményekkel és tapasztalatokkal gazdagodtak. A kapcsolat nemcsak a diákok szintjén valósult meg, hanem tanárok cserekapcsolataira is sor került.

A cserediák-kapcsolatok 1999-ig folyamatosan működtek, ekkor néhány évre megszakadtak. De ez csak egy rövid szünetnek bizonyult, amíg mindkét fél átértékelte a cserekapcsolat megvalósításának lehetőségeit.

Így 2005-ben a budapesti Apáczai fennállásnak ötvenedik évfordulója alkalmából újra feléledt a cserekapcsolat a diákok között: a keretet ezúttal a mindkét Apáczaiban megrendezett iskolanapok jelentették. Április elején a kolozsvári diákok, elsősorban a Diáktanács képviselői és kísérőtanáraik utaznak a budapesti Apáczai iskolanapi rendezvényeire. Ennek hagyományai szerint történik a csereprogram a mai napig változó létszámmal (12-26 diák), akik a diáktanácsot, kutató diákokat és a Világnégyzet diáklapot képviselik.

A csereprogramok kiegészítéseként két sikeres Comenius programot is lebonyolított a két intézmény olasz, francia, lengyel, litván és spanyol partneriskolákkal.

Budapesti Madách Imre Gimnázium

A Budapesti Madách Imre Gimnázium szaktanárának, Krasznai Gáspárnak kezdeményezése nyomán jött létre 2007-ben a kapcsolat, melynek eredményeként az Apáczai-líceum több mint 80 fős vegyeskara Budapestre látogatott, ahol négy napot töltött.

A látogatás legemlékezetesebb pillanata a kolozsvári diákok számára a Madách Művészeti Szemlén való részvétel volt, ahol az iskola különböző művészeti szakkörei léptek a közönség elé. Mivel a Madách Imre Gimnázium nagy hangsúlyt fektet az idegen nyelvek oktatására, az apáczaisok angol és német nyelvű előadásokat is láthattak. A Madách Gimnázium pantomimcsoportjának előadása nagy hatással volt mind az apáczais diákokra, mind kísérőtanáraikra.

A következő év februárjában a madáchosok közel hatvanfős csoportja viszonozta a látogatást és Kolozsvárra látogatott. Városlátogatás és kirándulások után az utolsó napon – egy szombat délután – ünnepélyes műsorra került sor az Apáczai dísztermében, amelyet az iskola kórusa nyitott meg. Ezt követte a BUHU előadása: az apáczais közönség által már ismert Képzelt beteget játszották. Ezután a madáchosok előadásai következtek. Részletet mutattak be az Ember tragédiájából, majd a Shakespeare Összes Röviden című összeállítás következett. Ezután a pantomimesek, majd a Madách kórusa lépett fel, az estet pedig a két kórus közös énekléssel zárta. Ezenkívül az apáczaisok megcsodálhatták a Madách Gimnázium diákjai által készített képzőművészeti alkotásokat is.

A Madách Imre Gimnáziummal kialakult kapcsolat fejlesztésében jelentős szerep jutott Pilbák Enikőnek, apáczais földrajz és angol szakos tanárnőnek, valamint Dancs Istvánnak, a Madách Gimnázium média és magyar szakos tanárának.

A kapcsolatok bővítésének köszönhetően a következő budapesti látogatásra már nem csak az Apáczai kórusa utazott el, hanem a BUHU tagjai, a Világnégyzet szerkesztői, a rádiósok, valamint a Diáktanács is képviseltette magát.

2009 őszén immár ötödik alkalommal rendezett az Apáczai Líceum és a Madách Gimnázium közös programot. Ennek kerete ismét a Madách Művészeti Szemle volt Budapesten, ahol az Apáczai Líceumot ismét a kórus, a BUHU tagjai, a Diáktanács képviselői és a Világnégyzet szerkesztői képviselték. Mivel ez alkalommal a Madách Gimnáziumban projekthét volt, az apáczais diákok olyan rendhagyó órákon vehettek részt, melyekre itthon nincs lehetőségük: aerobik, pantomim, újságírás, média, dráma. A Művészeti Szemlén ismét felléptek az iskolák kórusai, a BUHU bemutatta Shakespeare Vízkeresztjét, illetve a diákok által készített rövidfilm-válogatást tekinthette meg a közönség. A hagyományos kirándulás során a madáchosok Tihany természeti és kulturális csodáit mutatták be a kolozsvári látogatóknak.

A 2012-2013-as tanévben a két intézmény egy bosnyák iskolával közösen valósított meg egy sikeres hármoldalú ACES (Academy of Central European Schools) programot Danger, stereotypes! címmel, amely a massage job megértését tűzte ki célul.

Pár év szünet után a 2017-2018-as tanévben indult újra a csereprogram Fülöp Csilla matematika-fizika szakos tanárnak köszönhetően. Azóta a madáchos diákok rendszeresen résztvesznek az iskolánk által szervezett Xantus János Környezetismereti Vetélkedőn, a csereprogramok keretében pedig megismerhettük a Madách Gimnázium Sátoraljaújhelyen évente szervezett Témahetet.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium

A csereprogram 2013 őszén indult Éles Bulcsú képzőművésztanár kiállításának megnyitójával, amelyre Székely Géza kollégánk hívta meg és készítette elő. Már akkor a debreceni gimnázium több tanárral és diákkal érkezett. Ebből a rövid találkozásból fejlődött ki egy nagyon tartalmas és rendszeres programsorozat. Az elmúlt években több kiállítás is megvalósult a két képzőművésztanár együttműködésének köszönhetően Kolozsváron és Debrecenben egyaránt.
A programba később több kolozsvári tanár is bekapcsolódott és elsősorban human és közgazdasági osztályok vettek részt iskolánk képviseletében. A debreceni gimnázium vezetőségének hathatós támogatásának és Éles Bulcsú lelkesedésének köszönhetően évek óta sikeresen pályáznak tematikus Határtalanul programokra. Ennek köszönhetően ismerkedhettek a két iskola diákjai Arany János emlékhelyekkel, a Szilágyság, Máramaros és a Mezőség nevezetességeivel, illetve Észak-Magyaroprszág és a Felvidék történelmi emlékeivel.
Sajátos színfoltja a csereprogramnak, hogy a csokonais tanárok és diákok évek óta rendszeresen ellátogatnak a Kolozsvári Magyar Napok rendezvénysorozatára is.
Az idei program keretében a diákok Ady Endre emlékhelyeket ismerhetnek meg, illetve Dél Magyarország kulturális örökségét.

Miskolci Avasi Gimnázium

Kozmutza Flóra Hallássérültek Speciális Iskolája

Mérai Tamás Gyula Általános Iskola